Kotły KWKMP

Energooszczędny kocioł wodny centralnego ogrzewania

Automatyczne kotły CO z podajnikiem na miał węglowy o mocach od 35 kW do 120 kW sa kotłami ekologicznymi dającymi trzykrotnie tańsze źródło ciepła w stosunku do gazu, czterokrotnie w stosunku do oleju opałowego, a sześciokrotnie w stosunku do prądu.

 

Charakterystyczną cechą kotłów jest komora spalania, w której spala się dokładnie taką porcję miału węglowego, jaka jest potrzebna do otrzymania temperatury nastawionej przez użytkownika, przy czym spalanie jest praktycznie bezdymne a sprawność kotłów przekracza 82%. Spalanie może odbywać się w sposób ciągły w całym sezonie grzewczym. Emisja pyłów i szkodliwych składników spalin jest kilkakrotnie mniejsza w stosunku do dopuszczalnej.

Kocioł posiada sterownik wykonany w technice mikroprocesowej - stabilizuje temperaturę wody oraz steruje procesem spalania paliwa w kotle nie dopuszczając do wygaśnięcia. Parametry regulacji można dostosować do aktualnych warunków pracy kotła i jego rodzaju. Wyposażony został w system ochrony przed skutkami awarii zasilania oraz różnego rodzaju zakłóceń. Zastosowanie sterownika umożliwia zaprogramowanie temperatury pomieszczeń mieszkalnych

W produkcji są kotły KW KMP o mocach:

  • 25kW 
  • 35kW
  • 50kW
  • 80kW
  • 100kW
  • 120kW
  • 150kW
  • 200kW
  • 250kW
NOMINALNA MOC CIEPLNA
25kW - 250kW
SPRAWNOŚĆ CIEPLNA
82,2 - 84,7
MAX. CIŚNIENIE DOPUSZCZ
0,15Mpa
MINIMALNY CIĄG KOMINOWY
20Pa
MIN. WYMIARY
500 x 1300 x 1250

 

 
 
 
     
  start | o firmie | kotły | ogrodzenia | złączki gazowe | kontakt